ท่องเที่ยวโครงการหลวง "ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย" อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ม่อนแจ่ม)

 

21 November 2016

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยู่บริเวณต้นน้ำแม่แรมและแม่สา มีพื้นที่ 21.17 ตารางกิโลเมตร มีจุดท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม คือ ม่อนแจ่ม เป็นจุดชมวิวบนสันเขาสามารถมองวิวภูเขาได้ 360 องศา สามารถชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตก ทะเลหมอกช่วงฤดูหนาว

นอกจากนี้ภายในศูนย์ยังมีสถานีวิจัยพัฒนาพืชผักโครงการหลวง มีผักหลากหลายชนิดหมุนเวียนปลูกตามฤดูกาล แปลงผักแบบขั้นบันได เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาลาดชัน แปลงสาธิตไม้ผล สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้งและการละเล่นต่างๆ เช่น การเป่าแคน โยนลูกช่วง ยิงหน้าไม้ ลูกข่างม้ง แข่งล้อเลื่อนไม้ และตลอดข้างทางมีแปลงสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน (ออกผลผลิตช่วง ธันวาคม-มีนาคม ) ให้คุณได้เลือกซื้อกันถึงแปลง
© 2016 SmartLiving.in.th All rights reserved.