ท่องเที่ยวโครงการหลวง "ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ" อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

14 November 2016

หลังจากคราวที่แล้ว เราได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวโครงการหลวง "สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์" อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เราจะมาต่อกันที่ “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ”

“ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ” สำหรับใครที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติและการถ่ายรูปแล้ว ที่นี้มีนาขั้นบันไดของชาวกะเหรี่ยงที่สวยงามมากๆ เนื่องด้วยภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,035 เมตร ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชผัก และพืชไร่ รวมทั้งผลไม้อื่นๆ ซึ่งคุณสามารถซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้ตามฤดูกาล

นอกจากนั้นคุณยังสามารถท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม (ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยง การละเล่นในช่วงเทศกาล ปีใหม่ม้ง) และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ© 2016 SmartLiving.in.th All rights reserved.